کود ورمی کمپوست از نظر مواد غذایی برای گیاه بسیار با ارزش و حائز اهمیت است . این کود با دارا بودن تنظیم کننده ها و هورمون های رشد گیاهی مانند اسید های هومیک، اکسین ها و جیبرلین ها و مقادیر بالای عناصر ماکرو و میکرو، می تواند رشد گوجه فرنگی ها در شرایط گلخانه ای را چندین برابر تحریک کند.

نتایج نشان داد که تاثیر تیمار کود شیمیایی و ورمی کمپوست بر تعداد و وزن گوجه فرنگی در بوته و وزن ریشه و اندام هوایی معنی دار بود در تیمار 100 درصد ورمی کمپوست وزن و تعداد گوجه فرنگی، وزن اندام هوایی و ریشه به ترتیب در حدود سه، چهار ، پنج و نه برابر نسبت به تیمار بدون ورمی کمپوست افزایش یافت.

دفع مقادیر زیاد فضولات دامی به عنوان یک مشکل زیست محیطی جدی و پرهزینه مطرح می باشد. اخیرا در برنامه های تحقیقاتی، استفاده از کرم های خاکی برای تبدیل ضایعات آلی مورد توجه قرار گرفته است. کمپوست حاصل از فعالیت کرم های خاکی بر روی ضایعات آلی که ورمی کمپوست نامیده می شود .

در مطالعه تاثیر ورمی کمپوست بر روی شاخص های رشد گیاه گوجه فرنگی در شرایط گلخانه ای اثرات سه سطح کود شیمیایی و پنج سطح ورمی کمپوست و اثرات متقابل آن ها بر روی تعداد و وزن گوجه فرنگی و همچنین وزن اندام هوایی و ریشه مطالعه شدند.

گوجه فرنگی ارگانیک سرشار از آنتی اکسیدان

بی دلیل نیست که بعد از استفاده از کود های شیمیایی در مقیاس وسیع ، بسیاری از محصولات کشاورزی آلوده به این سموم شدند و بعد از آن سونامی سرطان در ایران شکل گرفت. متاسفانه هم اکنون کمتر خانواده ای در ایران وجود دارد که یکی از عزیزان خود را بخاطر بیماری سرطان از دست نداده باشد.

بنا به آزمایشات انجام شده توسط دانشگاه کالیفرنیای امریکا آممنیبتلم در مدت 10 سال اخیر، گوجه فرنگی هایی که بصورت ارگانیک و بدون استفاده از کود های شیمیایی و با استفاده از کود های ارگانیک مانند ورمی کمپوست تولید شده اند سر شار از آنتی اکسیدان هایی مانند quercetin و kaempferolهستند.

علت وجود این آنتی اکسیدان های مفید در گوجه فرنگی های ارگانیک با استفاده از ورمی کمپوست ، عدم استفاده از کود های شیمیایی بر پایه نیتروژن میباشد.

همانطور که همه ی ما می دانیم آنتی اکسیدان ها برای سلامتی انسان مفید هستند چراکه به کاهش بیماری های قبلی کمک کرده و از پیشرفت سلول های سرطانی جلوگیری می کنند

این تحقیقات نشان می دهد که با استفاده از محصولات ارگانیک می تواند جان فرزندانمان را از ابتلا به سرطان نجات داد.امید است تمام کشاورزان با توجه به این نکات به استفاده از کود های ارگانیک و ورمی کمپوست استقبال بیشتری نشان دهند تا سلامت جامعه زیر پای مافیای کود های شیمیایی له نشود.