تهیه گزارش خبری شبکه 12 ترکیه از مجموعه ورمی کمپوست ورمینو در نمایشگاه بین المللی توانمندی های صادراتی جمهوری اسلامی ایران -اکسپو2023