استفاده از فناوری در کاشت گیاهان در فصل بهار می‌تواند به باغبانان کمک زیادی کند تا کارهای خود را بهبود بخشند و عملکرد گیاهان خود را بهینه کنند. در اینجا چند اپلیکیشن هوشمند و سیستم آنلاین که می‌تواند مفید باشد و نکات مرتبط با استفاده از آنها