در زمینه کشاورزی و باغبانی ارگانیک، استفاده از کود ورمی‌کمپوست به عنوان یک کود طبیعی و پر ارزش مورد توجه قرار می‌گیرد. با استفاده از این کود طبیعی، می‌توان محصولات ارگانیکی با کیفیت بالا تولید کرد. در زیر، تعدادی از محصولات ارگانیکی که با استفاده از کود