خاک سالم

خاک سالم پایه و اساس سیستم غذایی است وبه نوبه خود باعث ایجاد محصولات سالم که منجر به تغذیه سالم افراد می شود.

حفظ یک خاک سالم نیاز به مراقبت و تلاش کشاورزان دارد. کشاورزان می توانند اقدامات زیادی را برای حفظ، اصلاح و بازسازی خاک خود به ویژه خاکهایی که مدت طولانی تحت کشت بوده انجام دهند. نکته کلیدی در ترمیم خاک ، به حداکثر رساندن احتباس و بازیافت مواد آلی و مواد مغذی گیاه و به حداقل رساندن تلفات این اجزای خاک در اثر شستشو ، رواناب و فرسایش است. با این حال ، بازسازی کیفیت و سلامت خاک از طریق روش های مناسب کشاورزی ممکن است چندین سال طول بکشد ، به ویژه در مناطق خشک که رطوبت محدود تولید زیست توده و فعالیت بیولوژیکی خاک را کاهش می دهد. بنابراین ، روشهای مدیریت خاک است که باعث تشکیل ماده آلی خاک و حفظ رطوبت و اطمینان از بهره وری و سودآوری برای کشاورزان در کوتاه مدت می شود.

گیاهان مواد مغذی را از دو منبع طبیعی به دست می آورند : 1. مواد آلی 2. مواد معدنی

مواد آلی

شامل هرنوع ماده گیاهی یا حیوانی که در خاک مراحل تجزیه را طی می کند .اکثرخاک ها تنها 2تا 10 درصد ماده آلی دارند.

تبادل مواد غذایی بین ماده آلی ،آب و خاک برای حاصلخیزی خاک ضروری است و باید با اهداف تولید پایدار حفظ شود.

مواد معدنی

گیاهان معدنچیان زمین بوده و از این طریق مواد غیر آلی ضروری برای رشد و تکثیر سایر موجودات را فراهم می‌سازند. ورود عناصر غذایی معدنی به بیوسفر ، از طریق سیستم ریشه گیاهان صورت می‌گیرد. بنابراین گسترش زیاد سطح ریشه و نیز توانایی ریشه در جذب غلظتهای مختلف مواد غذایی معدنی خاک در فرایند جذب عناصر بسیار موثر هستند.

نقش کرم خاکی بر روی خاک کشاورزی

نقش مثبت کرم خاکی بر روی حاصلخیزی خاک های کشاورزی

کرم خاکی به عنوان یکی از عوامل حیاتی مهم نقش بسزایی در در بهبود و حاصلخیزی خاک و چرخه عناصر غذایی دارد.کرم خاکی با انجام تغییرات فیزیکی،مکانیکی وشیمیایی مفید برروی خاک و همچنین با افزودن بیوهوموس حاصل از فعالیت های کرم خاکی به زمین های زراعی و بستر های کشت گلخانه حاصلخیزی خاک را چندین برابر نموده و اصلاح آنرا در کوتاهترین زمان میسر می سازد.

اثرات بیولوژیک

اصلاح خاک های کشاورزی توسط کرم خاکی به دو روش مستقیم و غیر مستقیم انجام می گیرد، که عبارتند از :افزودن کرم خاکی به طور مستقیم به خاک و دیگر افزودن مدفوعات کرم ها که همان بیوهوموس می باشد .هوموس کرم خاکی را ورمی کمپوست می‌نامند.

یکی از اعمال مهم کرم خاکی در این است که به صورت غریزی از  باکتری های غیر هوازی و قارچ هایی که حضور آنها نامطلوب است و بذر علف های هرز تغذیه می کنند و مانع از تکثیر آنها در محیط کشت می گردند.ورمی کمپوست حاصل از کرمخاکی حاوی مقادیر بالایی هورمون گیاهی  میباشدو میتواند چندین برابر وزن خود آب درون ذراتش ذیره کند و نهایتا دانه بندی و قدرت نگهداری مواد غذایی را برای گیاه فراهم می کند .

اثرات مکانیکی و فیزیکی

نقش کلیدی بیوهوموس کرم خاکی در بهبود خواص فیزیکی و شیمیایی و احیاء خاک به خوبی شناخته شده است.کرم خاکی با حرکت در خاک باعث انتقال مواد غذایی کم محلول از یک بخش پروفیل خاک به بخش دیگر و احیاءکرم های محلی موجب هوادهی خاک می شود.فضولات کرم خاکی (خاک دانه)به دلیل بالا بودن مقاومت آنها از خاک اطراف موجب ازدیاد پایداری خاک می گردند.

کرم خاکی از طریق تثبیت دما از غیرفعال سازی آنزیم ها جلوگیری می کند که این امر باعث بالارفتن فرایند زیستی خاک می شود.

ورمی کمپوست حاصل از کرم خاکی تاثیرات قابل توجهی در تجزیه مواد زائد ،کاهش نسبت کربن به ازتC/N افزایش فسفر و تثبیت مقدار نیتروژن که منبعی برای رشد گیاه است را درخاک فراهم می کند.

نقش کرم خاکی بر روی خاک کشاورزی-ورمینو پلاس

اثرات کود ورمی کمپوست در خاک

کود ورمی کمپوست اصلاح کننده خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک بوده و علاوه بر وزن مخصوص کم، فاقد هرگونه بو،میکروارگانیسم های پاتوژن ،باکتری های غیرهوازی ،قارچ ها و علف های هرز می باشد .

مزایای کاربرد کود ورمی کمپوست در فیزیک خاک

-کاهش وزن مخصوص

-اصلاح کننده ساختمان خاک

-تولید خاکدانه مقاوم در مقابل خاک

-کاهنده تبخیر از سطح خاک

-جلوگیری از گرم و سرد شدن خاک های سطحی

-ممانت از رشد علف هرز

مزایای کاربرد کود ورمی کمپوست در شیمی خاک

-تعدیل کننده PH و افزاینده بافر خاک

-پالایش آب های آلوده

-ممانعت از آبشویی عناصر خاک

-جذب و نگهداری عناصر در خاک

نقش کرم خاکی بر روی خاک کشاورزی-ورمینو پلاس

مزایای کاردبرد کود ورمی کمپوست در بیولوژی و بیوشیمی و پاکسازی خاک

-تسهیل کننده فعالیت های میکرو ارگانیسم ها

-تامین کننده مواد غذایی و انرژی لازم

-تعدیل کننده رطوبت و حرارت خاک

کود ورمی کمپوست ورمینو در بسته بندی های 3و25 کیلوگرمی قابل خرید و ارسال است.برای خرید کود ورمی کمپوست و مشاوره درباره نحوه خرید عمده آن با کارشناسان تولیدی ورمینوپلاس تماس حاصل نمایید.

آنان مواد مغذی را از 2 نوع منبع طبیعی مواد آلی و مخواد معدنی به دست می آورند.

کاهش وزن، اصلاح کننده ساختمان خاک، تولید خاکدانه مقاوم در برابر خاک، کاهنده تبخیر از سطح خاک، جلوگیری از گرم و سرد شدن خاک و ممانعت از جلوگیری از رشد علف هرز

تسهیل کننده فعالیت های میکرو ارگانیسم ها، تامین کننده مواد غذایی و انرژی لازم، تعدیل کننده رطوبت و حرارت خاک