طی آزمایشات انجام شده توسط محققان، ضخامت ساقه گیاهان پس از تغذیه از کود عالی ورمی کمپوستافزایش قابل توجهی داشته است.
گرچه ایجاد ضخامت بیشتر در ساقه از اهمیت کمتری نسبت به دیگر عوامل در رشد گیاهان برخوردار است اما در بعضی از گلها و گیاهان اهمیت بسزایی داردمانند گلهای میمون که ضخامت در ساقه آنها تاثیر بسزایی بر زیبایی ظاهری این گل دارد .

سبد خرید

سبد خالی است.

جمع کل:
0ریال
0